Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος αφορούν τόσο σε προμήθεια παγίου εξοπλισμού όσο και σε εφαρμογή υπηρεσιών που στο σύνολό τους είχαν ως στόχο τη βελτίωση και ενίσχυση των ποιοτικών  του παραγόμενου ελαιολάδου καθώς και την ανάδειξη της εικόνας του  Συνεταιρισμού.

Σε επίπεδο προμήθειας πάγιου εξοπλισμού, η Ο.Ε.Φ. εντός της τριετίας προέβη σε

 • προμήθεια ενός (1) ελαιοραβδιστικού μηχανήματος
 • προμήθεια μίας (1) αντλίας-μονοπόμπας μεταφοράς πυρήνα
 • προμήθεια ενός (1) σιλό αποθήκευσης κουκουτσιού
 • προμήθεια ενός (1) ζυγιστικού κουκουτσιού
 • προμήθεια ενός (1) μηχανήματος διαχωρισμού ελαιοκάρπου
 • προμήθεια ενός (1) ζυγιστικού ελαιοκάρπου
 • προμήθεια ενός (1) πλυντηρίου ελαιοκάρπου
 • προμήθεια ενός (1) διανομέα ελαιοκάρπου
 • προμήθεια ενός (1) μαλακτήρα
 • τροποποίηση και αναβάθμιση έξι (6) μαλακτήρων από χειροκίνητους σε αυτόματους
 • προμήθεια ενός (1) ζυγιστικού ελαιολάδου
 • προμήθεια επτά (7) ανοξείδωτων δεξαμενών χωρητικότητας 5tn
 • προμήθεια ενός (1) φίλτρου χάρτου και
 • προμήθεια 380 τμχ πλαστικών διάτρητων παλετοκιβωτίων προς διανομή στους παραγωγούς-μέλη της.

Επιπλέον, σε επίπεδο εφαρμογής υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της τριετίας 2015-2018, η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο της ορθότερης αξιοποίησης των φυσικών πόρων και ταυτόχρονα την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου, εφάρμοσε επιτυχώς σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. (σε 120 παραγωγούς κατά έτος) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2.1 & 2.2.

Παράλληλα, οι παραγωγοί της Ο.Ε.Φ. παρακολούθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την ενημέρωση για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους κατά την παραγωγική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της ορθής παρακολούθησης της διαδρομής του προϊόντος από τη στιγμή παραγωγής του έως και τη διάθεσή του στον καταναλωτή εφαρμόστηκε στο ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο του Συνεταιρισμού Σύστημα Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007.

Επιπλέον, για την ασφαλή διαδικασία παραγωγής του τελικού προϊόντος, η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας του παραγόμενου ελαιολάδου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 τόσο στο ελαιοτριβείο όσο και το τυποποιητήριο.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας του Προγράμματος και της συνολικής ανάδειξης της εικόνας του Συνεταιρισμού, δημιουργήθηκε νέο λογότυπο για την επαγγελματική κάρτα και το επιστολόχαρτο του Συνεταιρισμού ενώ ήταν διαρκής ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε με στοιχεία για την πορεία εξέλιξης των δραστηριοτήτων του Προγράμματος.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν και δημοσιογραφικές επισκέψεις από τις οποίες προέκυψαν σημαντικές ευκαιρίες δημοσιότητας, προβολής και προώθησης της εικόνας του Συνεταιρισμού καθώς και η δημιουργία ενημερωτικού-απολογιστικού εντύπου.