Εκπαίδευση παραγωγών

  • 23.03.2022

Biv.2 «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 144 παραγωγούς βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2»

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Ασφαλής χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Συγκομιδή

Ιχνηλασιμότητα

Γiii.2 «Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση»

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Φυτοπροστασία